ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เรื่อง การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more