การจัดทำข้อเสนอการพัฒนากฏหมายการศึกษาและกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การจัดทำข้อเสนอการพัฒนากฏหมายการศึกษาและกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำข้อเสนอการพัฒนากฏหมายการศึกษาและกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 1-2. ก.พ. 2561. ณ โรงแรมห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ แอนด์คอนเวนชั่น จ.อุทัยธานี

8 thoughts on “การจัดทำข้อเสนอการพัฒนากฏหมายการศึกษาและกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น