ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

วันนี้ เวลา 11.40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องสมดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

11,921 thoughts on “ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Comments are closed.