กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สื่อออนไลน์ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางคำนึง อุยตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรคบุรี  เป็นประธานในโครงการ มีนายชวิน โพธิ์กระจ่าง นักจัดการทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรให้ความรู้  และได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

2 thoughts on “กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ2563

 • พฤศจิกายน 13, 2020 at 03:26
  Permalink

  Appreciate the recommendation. Will try it out.

 • กรกฎาคม 9, 2020 at 19:13
  Permalink

  Therapy for Grownup Hodgkin’s disorder depends on the staging
  of your ailment, the size on the lymph nodes, along with the overall health from the affected person.

  Snooze apnea is outlined as a reduction or cessation of respiratory for the duration of slumber.
  The three sorts of snooze apnea are central apnea, obstructive apnea (OSA), and a combination of
  central and obstructive apnea. Central snooze apnea is a result of a failure of the brain to activate the muscles of breathing
  throughout sleep.

  Going for walks is a great kind of Actual
  physical activity that’s absolutely free, small possibility
  and simple to carry out. Importantly, it can also assist
  you to get rid of weight and belly Extra fat.

  See how Mayo Clinic investigate and clinical trials progress the
  science of medicine and improve client treatment.

  We incorporate items we predict are practical for our
  readers. If you purchase by way of links on this web site, we might gain a small commission. Here’s our procedure.

  Bone cancer is really a exceptional form of cancer that occurs in cells
  that make up the bones. Most important bone cancer that arises in bone cells differs than metastatic bone most cancers,
  that’s cancer that arises in another Element of the body after which you can spreads
  to the bones. Hereditary and environmental factors likely lead to the risk of
  bone most cancers. Indicators and indications of bone most
  cancers may involve suffering, the presence of a mass or lump, and bone fractures.

  Talk with your physician if you want assistance addressing stressors or feelings that appear
  like road blocks on your readiness. When you are All set, you’ll find it simpler to set ambitions,
  keep committed and alter behavior.

  Marburg virus condition is really a zoonotic an infection that makes indications such as chills, complications,
  fever, and muscle mass aches. The treatment method for Marburg virus
  condition entails supportive treatment. Barrier and isolation tactics are the ideal preventive
  steps for Marburg bacterial infections.

  Bottom Line: Other ways to get rid of drinking water weight include
  things like supplementing with dandelion extract, consuming coffee and steering clear of foods you
  might be intolerant to.

  Graves’ illness is the most common reason behind
  hyperthyroidism. All kinds of other health issues or getting excessive thyroid hormone medication might
  cause an overactive thyroid gland. Remedy for your issue is with medication, radioactive iodine, thyroid medical procedures (rarely), or reducing the dose of
  thyroid hormone. No diet regime has been demonstrated to treat hyperthyroidism
  or its indicators and indications.

  Leukemia is usually a kind of most cancers
  of your blood cells through which the growth and growth on the blood cells are abnormal.
  Strictly speaking, leukemia really should refer only to most cancers of the
  white blood cells (the leukocytes) but in practice it may
  possibly utilize to malignancy of any mobile ingredient in the blood or
  bone marrow, as in pink mobile leukemia (erythroleukemia).

  Common Actual physical activity can cut down the potential risk of sickness.
  Regular training also can reduce the indications of strain and stress
  and anxiety. You can find Exercise courses that in good shape any age or Life style.

  A diet program based mostly on lean protein resources and greens consists of all the fiber, nutritional vitamins, and minerals you have to
  be balanced.

  Anorexia can be an consuming problem characterized
  by markedly minimized urge for food or full aversion to food
  stuff. Anorexia is a significant psychological dysfunction and is a situation that goes effectively beyond out-of-control dieting.

  With anorexia, the drive to become thinner is actually secondary to
  worries about control and/or fears referring to a person’s entire body.

  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1010
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1011
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1012
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1013
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1014
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1015
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1016
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1017
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1018
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1019
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1020
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1021
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1022
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1023
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1024
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1025
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1026
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1027
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1028
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1029
  Awesome article, I appreciate your efforts. srivegunta1030

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น