กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน                พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางคำนึง อุยตระกูล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสรรคบุรี          เป็นประธานเปิดครงการ มีนายอวยชัย ใจเกรียงไกร และนางสมหมาย ใจเกรียงไกร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนายจักรพงษ์ อู่ดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานปิดโครงการ และในการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร MK มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม-ชัยนาท                      มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง 2 วัน รวมจำนวน 100 คน

 

36 thoughts on “กศน.อำเภอสรรคบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น