นิเทศก์ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามเกณ์การประเมินผลปฏิงานงานของพนักงานราชการปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอดอนพุด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผอ.กศน.จ.สระบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ นายณัฐพงศ์ ตึกแสวง นางชริยา คงสมพงษ์ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นางสาวอัญญาณี พรมมา จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวิรัตน์ ทานะมัย พขร. ร่วมนิเทศก์ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามเกณ์การประเมินผลปฏิงานงานของพนักงานราชการปีงบประมาณ 2560 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอดอนพุด โดยนางสาวสุวรรณา ธนุคคามิน ผอ.กศน.อำเภอ เจ้าหน้าที่ ครูกศน.ตำบล บรรณารักษ์ ตอบข้อซักถาม ปัญหาในการทำงาน สาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *