วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแด่ผู้อบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และได้กล่าวปิดโครงการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแด่ผู้อบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และได้กล่าวปิดโครงการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

1,009 thoughts on “วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแด่ผู้อบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และได้กล่าวปิดโครงการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Comments are closed.