รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท)

Download ใบสมัคร คลิ

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย ในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร

Read more

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more