ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ให้ผู้สอบได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563