รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดำเนินการประเมินสมรรถนะในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท (