ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เรื่อง การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม