ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม