ร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมนิว แทรเวล ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, แว่นกันแดด และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน