ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท 1/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ