การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา

นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาขี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม