พิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อเมือง จ.ชัยนาท

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน