ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท