การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท