โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ การเงิน บัญชี พัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ การเงิน บัญชี พัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท