ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราขการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท มอบหมายรองอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท และนางสาวธัญญ์รวี พรเจริญภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราขการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท