ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประสานงานตรวจราชการในการลงพื้นที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท มอบหมายรองอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท และนางสาวธัญญ์รวี พรเจริญภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประสานงานตรวจราชการในการลงพื้นที่ ตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน