(29มีค66)ประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดชัยนาท

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท พร้อมผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท โดยมี นายศรณ์จักร์ชัย  ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท