รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท)

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่