รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ