โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานในชุมขน”

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดประชุมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานในชุมขน” ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครู ครูกศน.ตำบล ครูอาสา กศน. และผู้เกี่ยวข้องรวม 141 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก) ผู้นำความรู้จากศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานในชุมชน…สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

343 thoughts on “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานในชุมขน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น