ที่ตั้ง กศน.จังหวัดชัยนาท

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
1 หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 05-647-6665 โทรสาร 05-647-6661