กศน.อ.แก่งคอย นิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาวศรีไพร ผิวโสม ผอ.กศน.อ.แก่งคอย และคณะศึกษานิเทศก์ นายณัฐพงศ์ ตึกแสวง นางชริยา คงสมพงษ์ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นางสาวอัญญาณี พรมมา จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการตรวจเยี่ยมนิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ โดยผอ.กศน.อำเภอ ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล ตอบข้อซักถาม ปัญหาในการทำงาน…..ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
(นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ผู้รายงาน)

8 thoughts on “กศน.อ.แก่งคอย นิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น