ประชุมคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร”การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานในชุมขน”

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอหนองโดน ตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

กศน.อำเภอพระพุทธบาท ได้ประชุมสัญจร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลพระพุทธบาท พร้อมนิเทศ เพื่อพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป

วันนี้เวลา 09.00น. ก

Read more

คณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นิเทศกิจกรรม กศน. ของ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการต้อนรับจาก นางภัทรมน เยี่ยงไธสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

กศน.อำเภอดอนพุด รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระบุรี และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

กศน.อำเภอดอนพุด รับก

Read more

มอบวุฒิบัตรตามโครงการจิตอาสาฯ (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) จำนวน 12 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

มอบวุฒิบัตรจากการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more