กศน.ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชา การทำขนมวุ้นมะพร้าว

กศน.ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชา การทำขนมวุ้นมะพร้าว

กศน.ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชา การทำขนมวุ้นมะพร้าวให้แก่ประชาชนที่สนใจที่ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมและประกอบอาชีพ ใหม่ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวจันทวดี วรฉัตร์เจริญกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีนางศุภรัตน์ น้อยสุข ครูอาสาสมัคร นิเทศการจัดกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น