ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เพื่อแทนบุคคลที่เกษียณอายุ จำนวน 2 ราย ได้แก่นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และนางงามพิศ ลวากร ผอ.สพม.เขต 4 ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณารับทราบการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบงานตามนโยบาย การจัดทำแผนงาน/โครงการในนโยบายที่รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนการสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจราชการ ซึ่งจะมีการตรวจราชการปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 สิงหาคม – กันยายน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น