เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ/กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
หัวข้อเรื่อง : โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
       นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท และ นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือนเข้าชม : 868


สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท 5 อันดับล่าสุด

      ต้อนรับ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 9 / ม.ค. / 2560
      มอบนโยบายและมอบหมายการปฏิบัติงาน ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560 13 / ต.ค. / 2559
      การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 / ต.ค. / 2559
      โครงการสัมนาวิชาการ \"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย\" 13 / ต.ค. / 2559
      โครงการประเมินศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฐีใหม่ประจำตำบล และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านพฤติกรรมความดี (จิตอาสา) 4 / ต.ค. / 2559