เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ/กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
หัวข้อเรื่อง : โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
       นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท และ นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือนเข้าชม : 822


สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท 5 อันดับล่าสุด

      โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 2 / มิ.ย. / 2559
      วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2559 10 / พ.ค. / 2559
      โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.รุ่น2 10 / พ.ค. / 2559
      โครงการสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาตลอดชีวิต 10 / พ.ค. / 2559
      นำนักศึกษาเข้ารับการสอบผ่านระบบ E-EXAM 10 / พ.ค. / 2559