เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ/กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
หัวข้อเรื่อง : โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
       นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท และ นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือนเข้าชม : 424


สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอเมืองชัยนาท รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 1 / ก.ย. / 2557
      ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 27 / ส.ค. / 2557
      ตรวจเยี่ยมสนามสอบ n-net กศน.อำเภอ ในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ 27 / ส.ค. / 2557
      พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา และมหกรรมส่งเสริมอาชีพสู่อาเซียนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 22 / ส.ค. / 2557
      พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 14 / ส.ค. / 2557