เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ/กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
หัวข้อเรื่อง : โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
       นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท และ นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือนเข้าชม : 537


สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท 5 อันดับล่าสุด

      ตอนรับ ผอ.กศน.อ.สรรพยา และ ผอ.กศน.อ.เนินขาม 19 / ก.พ. / 2558
      งานสภากาแฟ 19 / ก.พ. / 2558
      เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชัยนาท 1 / ธ.ค. / 2557
      โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 13 / พ.ย. / 2557
      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 / 2557 13 / พ.ย. / 2557