เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ/กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
หัวข้อเรื่อง : โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

โครงการเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
       นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท และ นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือนเข้าชม : 397


สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ชัยนาท ปลูกต้นราชพฤกษ์ถวายเป็นพระราชกุศล 28 / ก.ค. / 2557
      นิเทศสนามสอบ การทดสอบทฤษฎีการเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 28 / ก.ค. / 2557
      คณะตรวจสอบข้าว ชุดที่ 15 จัดทำเอกสารการรายงานการลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าว อ.หันคา จ.ชัยนาท 24 / ก.ค. / 2557
      กิจกรรมพัฒนาชุมชนเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 24 / ก.ค. / 2557
      ประชุมวางแผนการออกตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือคณะทำงานชุดที่ 15 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 7 / ก.ค. / 2557