กศน.ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำวุ้นกะทิสด

กศน.ตำบลหาดท่าเสา อำ

Read more

กศน.ตำบลนางลือ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำขนมลองช่อง

กศน.ตำบลนางลือ จัดกิ

Read more

กศน.ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาทจัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชา การทำน้ำพริกแกง

กศน.ตำบลธรรมามูล อำเ

Read more

กศน.ตำบลอู่ตะเภา จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการพับดอกกุหลาบด้วยใบเตย

กศน.ตำบลอู่ตะเภา จัด

Read more

ครู ศรช.ตำบลหนองบัว เป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้“ กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนและเศรษฐกิจของประเทศ ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท ครั้งที่2

ครู ศรช.ตำบลหนองบัว

Read more

กศน.ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นวิชา การทำขนมวุ้นมะพร้าว

กศน.ตำบลไร่พัฒนา อำเ

Read more