แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อบรมวิทยากรแกนนำครู ข. และ ครู ค.

แบบตอบรับออนไลน์

เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข. และ ครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร E – Commerce

รายงานแบบตอบรับ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่

3 thoughts on “แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อบรมวิทยากรแกนนำครู ข. และ ครู ค.

 • เมษายน 4, 2020 at 09:24
  Permalink

  Good afternoon, I was just on your site and submitted this message via your contact form. The feedback page on your site sends you messages like this via email which is the reason you are reading my message right now correct? That’s the holy grail with any kind of advertising, getting people to actually READ your advertisement and I did that just now with you! If you have something you would like to promote to millions of websites via their contact forms in the US or anywhere in the world let me know, I can even focus on specific niches and my costs are very low. Write an email to: trinitybeumer@gmail.com

 • เมษายน 1, 2020 at 22:29
  Permalink

  Sick of paying big bucks for ads that suck? Now you can post your ad on 5000 advertising websites and it’ll only cost you one flat fee per month. Get unlimited traffic forever!

  For details check out: http://www.adpostingrobot.xyz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น