กศน.ตำบลศิลาดาน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กศน.ตำบลศิลาดาน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

นางสาวพัชร์รญา อินทร์ประสิทธิ์ ครูกศน.ตำบลศิลาดาน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านท่าแขก หมู่ที่ 1 และบ้านศิลาดาน หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น