กศน.อำเภอหันคา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.อำเภอหันคา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.อำเภอหันคา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อการทบทวน ปรับปรุงเรื่องการทำแผนการสอน และทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น โดยมีนางอุษา กุลสราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหันคา เป็นประธานเปิดโครงาร และมีนางนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหันคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น