กศน.อำเภอดอนพุด รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระบุรี และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

กศน.อำเภอดอนพุด รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระบุรี และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
*****************************
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กศน.อำเภอดอนพุด รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระบุรี และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี โดยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะเป็นข้อมูลการนำเสนอในภาพรวมจังหวัดต่อไป ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น