คณะศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอหนองโดน ตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี คณะศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอหนองโดน ตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของพระมหากษัตริย์ไทย ได้รับการต้อนรับจาก นายกิตติภพ อ่อมมั่น ผอ.กศน.อ.หนองโดนและคณะครูกศน.ตำบล ครูอาสา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายประชาชน นักศึกษา กศน. เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณผู้บริหารและจนท.กศน.อ.หนองโดนทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น